Пошук
Закрийте це поле пошуку.

Ліцензійна угода кінцевого користувача

Останнє оновлення: травень 2024 року


Ця Ліцензійна угода IPVideo та Умови надання послуг (ця «Угода») регулюють використання вами IPVideo HALO та SentryERS як послуги, програмного забезпечення як послуги або іншої розміщеної пропозиції («Послуги»), наданої вам згідно з цією Угодою. Ця Угода є обов’язковим юридичним договором між вами або організацією, від імені якої ви приймаєте цю Угоду («ви» та «ваш»), і Motorola Solutions, Inc., офіси якої розташовані за адресою 500 W. Monroe Street, Suite 4400, Chicago, IL. 60661, включаючи афілійовані компанії («Motorola»). Ви та Motorola можете називатися «Стороном» і разом «Сторонами». Отримуючи доступ або використовуючи Послуги, ви підтверджуєте, що ви прочитали, зрозуміли цю Угоду з періодичними поправками та приймаєте на себе зобов’язання. Якщо ви не погоджуєтеся або не погоджуєтеся дотримуватися цієї Угоди, ви не можете отримати доступ або використовувати Послуги. Якщо ви отримуєте доступ до Послуг або використовуєте їх від імені особи чи організації, ви погоджуєтеся з цією Угодою для цієї особи чи організації та заявляєте Motorola, що маєте повноваження зобов’язати цю особу чи організацію дотримуватись цієї Угоди.


1. Послуги. За умови постійного дотримання цієї Угоди ви можете отримувати доступ до Послуг і використовувати їх лише для внутрішніх бізнес-цілей відповідно до Документації. Послуги включають доступ до загальнодоступної документації Motorola щодо використання та експлуатації Послуг («Документація»). «Замовлення» означає кожен документ замовлення (наприклад, замовлення або форму замовлення), який містить посилання на цю Угоду або Послуги та укладається між вами та Motorola або одним із авторизованих дистриб’юторів чи торгових посередників Motorola, відповідно до якого ви купуєте право на використання Послуг на основі терміну. .


2. Авторизовані користувачі. Якщо інше не зазначено в Замовленні, ви дозволяєте використовувати ім’я користувача та пароль («Інформація облікового запису») лише тим особам, яким ви авторизуєте («Авторизовані користувачі»). Якщо ви є роботодавцем, ви гарантуєте, що всі ваші Авторизовані користувачі дотримуються умов цієї Угоди, і ви будете нести солідарну відповідальність за всі дії та бездіяльність Авторизованих користувачів, пов’язані з їхнім доступом або використанням Послуг, а також будь-які невиконання таким Авторизованим користувачем умов цієї Угоди вважатиметься порушенням з вашої сторони. Ви гарантуєте безпеку та конфіденційність інформації облікового запису кожного авторизованого користувача та несете відповідальність за всі дії, які виконуються в Послугах з інформацією облікового запису.


3. Модифікації. Компанія Motorola може в будь-який час і на власний розсуд змінити, оновити або випустити нову версію Послуг або будь-яку частину їх можливостей і функцій. Якщо інше прямо та окремо не погоджено Motorola, будь-яка модифікація або нова версія Сервісу регулюватиметься умовами цієї Угоди. Документація для будь-якої служби може бути оновлена, щоб відобразити такі зміни. Для ясності: нові функції чи вдосконалення, які додаються до будь-якої Послуги, можуть підлягати додатковій оплаті. Motorola вживатиме комерційно обґрунтованих зусиль, щоб повідомити вас про будь-які суттєві шкідливі зміни або припинення надання Послуг. Якщо ви виявите, що зміни, внесені компанією Motorola відповідно до цього розділу, мають суттєвий негативний вплив на авторизоване використання вами Послуг, ви можете письмово повідомити про це компанію Motorola, і компанія Motorola може запропонувати рішення або обхідні шляхи. Якщо компанія Motorola не зможе надати вам прийнятне для вас рішення чи обхідний шлях, незважаючи на будь-які положення протилежного, ви можете розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення компанії Motorola.


4. Бета-версія служб. Якщо Motorola створює будь-яку бета-версію Послуги («Бета-сервіс”), доступних вам, ви можете використовувати таку Бета-службу на власний розсуд, за умови, що ви використовуватимете Бета-службу виключно для цілей вашої внутрішньої оцінки такої Бета-служби. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що всі Бета-сервіси пропонуються «як є» і без будь-яких заяв чи гарантій чи інших зобов’язань чи захисту з боку Motorola. Motorola на власний розсуд визначатиме тривалість періоду оцінювання для будь-якої Бета-служби, і Motorola може припинити будь-яку Бета-службу в будь-який час. Ви визнаєте, що Бета-сервіси за своєю природою не були повністю перевірені та можуть містити дефекти або недоліки.


5. Надання ліцензії; програмне забезпечення. Згідно з умовами цієї Угоди та відповідного Наказу Motorola надає вам обмежену невиключну ліцензію на Термін доступу та використання Послуг для ваших внутрішніх бізнес-цілей у спосіб, який відповідає Документації. Послуги можуть вимагати завантаження, використання або встановлення програмного забезпечення («Програмне забезпечення») для функціонування (наприклад, програмне забезпечення, вбудоване у вашому місці або у вашому обладнанні чи системах). Програмне забезпечення, яке надається вам у рамках Послуги, може надаватися згідно з ліцензійною угодою кінцевого користувача, що входить до такого програмного забезпечення, або відповідними умовами обслуговування. Якщо Програмне забезпечення не надається разом з ліцензійною угодою кінцевого користувача, Motorola надає вам обмежену, невиключну ліцензію, яка не підлягає субліцензії, на Термін використання такого Програмного забезпечення лише для доступу та використання Послуг, які є предметом цієї Угоди. Ви несете відповідальність за завантаження та встановлення поточної версії такого програмного забезпечення, оскільки воно може час від часу оновлюватися. Програмне забезпечення може періодично перевіряти наявність оновлень, які автоматично встановлюватимуться на вашому обладнанні чи системах, не надсилаючи жодного додаткового повідомлення чи не вимагаючи додаткової згоди від вас. Приймаючи цю Угоду, ви погоджуєтеся отримувати ці типи автоматичних оновлень без будь-яких додаткових сповіщень і погоджуєтеся на ці автоматичні оновлення. Якщо ви не хочете отримувати оновлення, ви повинні припинити використання Послуг і програмного забезпечення та припинити дію свого облікового запису; інакше ви отримаєте ці оновлення автоматично. Ви визнаєте, що для подальшого використання Послуг і Програмного забезпечення може знадобитися інсталяція оновлень, і ви погоджуєтеся негайно інсталювати будь-які оновлення, надані Motorola.


6. Рівень обслуговування доступності. Якщо інший рівень доступності Послуг не встановлено в Порядку, Motorola вживатиме комерційно обґрунтованих зусиль, щоб зробити Послуги доступними двадцять чотири (24) години на добу, сім (7) днів на тиждень, за винятком недоступності Бета-послуг і недоступності через на (a) технічне обслуговування системи та запланований час простою (про який компанія Motorola докладе розумних зусиль, щоб повідомити заздалегідь) і (b) будь-яку недоступність, спричинену: (i) вашим програмним або апаратним забезпеченням або програмним або апаратним забезпеченням третьої сторони; (ii) обставин поза розумним контролем Motorola, включаючи, але не обмежуючись доступністю послуг Інтернет-провайдера та мобільного оператора; і (iii) неналежне використання Послуг або інші порушення вами цієї Угоди.


7. Обмеження. Ви не будете (і не дозволятимете іншим, у тому числі Авторизованим користувачам) (а) отримувати доступ або використовувати Послуги будь-яким способом або з будь-якою метою, окрім тих, що прямо дозволені цією Угодою; (b) робити Послуги доступними для використання неавторизованими третіми сторонами, зокрема через комерційну оренду або спільне використання; (c) проводити зворотне проектування, декомпілювати, розбирати або перепрограмувати Програмне забезпечення або будь-яку його частину до форми, зрозумілої людині; (d) змінювати, змінювати, підробляти, копіювати, відтворювати або створювати похідні роботи або об’єднувати Послуги; (e) публікувати, поширювати, ліцензувати, позичати, продавати, здавати в оренду, розміщувати або іншим чином комерційно використовувати Послуги; (f) вживати будь-яких дій, які призведуть до розміщення Послуг у відкритому доступі; (g) використовувати Послуги для конкуренції з Motorola; (h) видаляти, змінювати або приховувати будь-які авторські права, торгові марки, права власності, застереження чи попередження; (i) обмінюватися обліковими даними користувача (зокрема між Авторизованими користувачами); (j) використовувати Послуги для зберігання або передачі інформації, яка містить або використовується для ініціювання атаки відмови в обслуговуванні, програмних вірусів або іншого шкідливого або шкідливого коду; (k) обходити будь-які технічні або безпекові обмеження чи обмеження в Службах; або (l) отримати доступ або спробувати отримати неавторизований доступ до будь-якої Послуги за допомогою засобів, відмінних від інтерфейсу, наданого Motorola.


8. Продукти третіх сторін. Послуги можуть надавати доступ до продуктів, вмісту, послуг, інформації, веб-сайтів або інших матеріалів, які належать третім сторонам і включені до Послуг або доступні («Продукти третіх сторін»). Ви погоджуєтеся дотримуватися умов і положень, у тому числі відповідних ліцензій третіх сторін або інших угод, пов’язаних із Продуктами третіх сторін, на додаток до положень і обмежень, що містяться в цій Угоді, і зобов’язуєтеся дотримуватися їх. Не встановлюйте, не отримуйте доступ і не використовуйте такі сторонні продукти, якщо ви не приймаєте їхні умови. Якщо Продукти третіх сторін включають програмне забезпечення з відкритим кодом, Клієнт може мати право отримати вихідний код такого програмного забезпечення; копію такого вихідного коду можна отримати безкоштовно, звернувшись до Motorola.


9. Дотримання законів. Ви гарантуєте, що ваше використання Послуг і програмного забезпечення (якщо застосовно) відповідає всім іноземним, федеральним, державним і місцевим законам, правилам і нормам, що застосовуються до вашого використання. Отримавши доступ або використовуючи Послуги, ви гарантуєте, що отримали всі необхідні права та дозволи, необхідні для використання вами Послуг. Motorola може на власний розсуд припинити надання або іншим чином змінити Послуги чи Програмне забезпечення з метою дотримання будь-яких змін у чинному законодавстві. Ви гарантуєте, що у вас є всі необхідні права та дозволи на використання будь-яких Даних клієнта, які ви надсилаєте або іншим чином використовуєте у зв’язку зі Службами.


10. Експортний контроль. Ви не маєте права (і ваші Авторизовані користувачі не можуть) отримувати доступ або використовувати Програмне забезпечення чи Послуги в будь-якій юрисдикції, у якій надання такого Програмного забезпечення та Послуг заборонено відповідно до чинних законів чи нормативних актів («Заборонена юрисдикція”), і ви не надаватимете доступ до Програмного забезпечення чи Послуг будь-якому уряду, організації чи фізичній особі, розташованій у забороненій юрисдикції. Ви заявляєте та гарантуєте, що (a) ви та ваші Авторизовані користувачі не внесені до будь-якого урядового списку США осіб, яким заборонено отримувати експортні товари США або здійснювати операції з будь-якою особою США; (b) ви та ваші авторизовані користувачі не є громадянином або зареєстрованою компанією в будь-якій забороненій юрисдикції; (c) ви не дозволятимете своїм Авторизованим користувачам отримувати доступ або використовувати Програмне забезпечення або Послуги в порушення будь-яких ембарго, заборон чи обмежень на експорт США чи інших застосовних експортних ембарго; і (d) ви та ваші авторизовані користувачі дотримуватиметеся всіх відповідних законів щодо передачі технічних даних, експортованих із США та країни, у якій ви, ваші співробітники та ваші авторизовані користувачі перебуваєте.


11. Термін дії та припинення. Ця Угода набуває чинності з (а) дати, коли ви вперше отримуєте доступ до Служби або використовуєте її; або (б) через тридцять (30) днів із дати початкового виставлення рахунка-фактури за Послуги, залежно від того, що настане раніше («Дата набрання чинності») і буде діяти протягом терміну, зазначеного в Замовленні («Початковий термін»). Якщо не буде розірвано раніше відповідно до положень цієї Угоди, ваша підписка продовжуватиметься на той самий період, що й Початковий термін (кожен з них — «Термін поновлення», а разом із Початковим терміном — «Термін»), якщо і до тих пір, поки будь-яка зі сторін надає принаймні за тридцять (30) днів письмове повідомлення іншій особі про свій намір припинити дію після закінчення Терміну дії. Будь-яка зі Сторін може розірвати Угоду за письмовим повідомленням, якщо інша Сторона порушує суттєве зобов’язання за Угодою та не виправляє таке порушення протягом тридцяти (30) днів після отримання повідомлення про порушення або не складає план усунення протягом такого періоду. час. Motorola може припинити будь-яку Послугу, повністю або частково, у випадку, якщо Motorola планує припинити надання відповідної Послуги клієнтам. Після припинення дії цієї Угоди з будь-якої причини ваше використання та доступ до Послуг буде автоматично припинено. ВАША ПОКУПКА Є ОСТАТОЧНОЮ. ЯКЩО ВИ СКАСУЄТЕ ПІДПИСКУ, ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ АБО КРЕДИТУ НА БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ СПЛАЧЕНИХ КОМІСІЙ ЗА ПОТОЧНИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ. Якщо Motorola припинить надання ваших Послуг, Motorola поверне будь-який платіж, який ви вже перерахували Motorola за такі Послуги. Не обмежуючи вищезазначене, ви можете будь-коли скасувати свої Послуги, але таке скасування набуде чинності в кінці Терміну дії. Ви несете відповідальність за всі Комісії (а також будь-які відповідні податки та інші збори), сплачені до закінчення Терміну дії. Якщо ви скасуєте, ваше право користування Послугами збережеться до кінця Терміну дії та припиниться без подальших стягнень, якщо ви не вкажете інше щодо припинення дії раніше. Після припинення дії цієї Угоди Motorola не матиме жодних зобов’язань зберігати чи надавати будь-які Дані клієнта та може після цього, якщо це не заборонено законом, видалити всі Дані клієнта у своїх системах або іншим чином, якими вона володіє, відповідно до Заяви про конфіденційність.


12. Підвіска. Компанія Motorola може повністю або частково призупинити ваш доступ до Послуги або її використання, негайно та без повідомлення вас, якщо компанія Motorola визначить, що (a) ви порушуєте цю Угоду; (b) будь-які ваші заборгованості залишаються простроченими; (c) ваш доступ або використання Сервісу вашими авторизованими користувачами створює безпеку чи інший ризик чи негативний вплив на Сервіс, системи Motorola або Motorola або будь-яку третю сторону (включаючи інших клієнтів Motorola); або (d) ваша угода з торговим посередником щодо Послуг припиняється або закінчується термін дії.


13. Наслідки припинення або закінчення терміну дії. Після розірвання з будь-якої причини або закінчення терміну дії цієї Угоди ви та ваші авторизовані користувачі припините використання Послуг і повернете або знищите (за вибором Motorola) всю конфіденційну інформацію Motorola, якою вони володіють або контролюють, і, якщо це застосовно, надасте докази такого знищення. . Якщо у вас є будь-які непогашені платіжні зобов’язання за цією Угодою за Замовленням, Motorola може прискорити виконання та оголосити всі такі ваші зобов’язання такими, що підлягають негайному сплаті. Незалежно від причини розірвання або закінчення терміну дії, ви повинні заплатити Motorola або торговому посереднику Motorola, залежно від обставин, за вже надані Послуги. Ви зобов’язані зменшити будь-які збитки за цією Угодою, зокрема у випадку невиконання зобов’язань Motorola та розірвання вами цієї Угоди.


14. Збори та податки. Якщо інше не погоджено з Motorola, ви сплачуєте торговому посереднику Motorola будь-які збори, визначені за Послуги, відповідно до відповідного Порядку («Інформація про оплату”). Комісія має бути сплачена протягом тридцяти (30) днів з дати виставлення рахунка-фактури або як інше зазначено в Замовленні. На прострочені платежі нараховуватимуться відсотки за ставкою 1.5% на місяць або за максимальною ставкою, дозволеною законом, залежно від того, що менше. У межах, дозволених чинним законодавством, ваше замовлення не підлягає скасуванню, а сплачені суми не підлягають відшкодуванню, за винятком випадків, передбачених цією Угодою або вашим замовленням. Якщо інше не вказано у відповідному Замовленні, будь-яке поновлення Послуг здійснюватиметься за чинною на той момент прейскурантною ціною. Ви визнаєте та погоджуєтеся, що замовлення на купівлю чи інше повідомлення для продовження не є обов’язковим для оплати Послуг. Комісія не включає будь-які акцизи, податки з продажу, оренди, користування, власності чи інші податки, оцінки, мита чи нормативні збори чи вимоги до внесків (разом «Taxes»), які ви сплачуєте, за винятком випадків, передбачених законом, якщо інше не зазначено в Замовленні. Якщо компанія Motorola зобов’язана сплатити будь-які податки, ви відшкодуєте компанії Motorola ці податки (включно з будь-якими відсотками та штрафами) протягом тридцяти (30) днів після отримання вами рахунку-фактури. Компанія Motorola нестиме повну відповідальність за звітність про податки на свій прибуток і чистий капітал. Ви сплачуєте всі судові витрати, збори, витрати та розумні гонорари адвокатів, понесені MotorolaI при стягненні прострочених зборів. Якщо ви купуєте Послуги в організації, яка перестає бути авторизованим торговельним посередником Motorola, тоді Motorola може повідомити вас і може направити вас до іншого торговельного посередника або стягувати з вас плату за доступ до Послуги та користування нею відповідно до цієї Угоди.


15. Обладнання, надане клієнтом. Певні компоненти, включно з обладнанням і програмним забезпеченням, які не надає Motorola, можуть знадобитися для використання Програмного забезпечення та Послуг («Обладнання, надане клієнтом”). Ви несете відповідальність за власний рахунок і за надання та підтримку наданого Клієнтом обладнання в належному робочому стані. Ви заявляєте та гарантуєте, що маєте всі права на Обладнання, надане Клієнтом, для надання Програмного забезпечення та Послуг згідно з цією Угодою, і такий доступ і використання не порушуватимуть жодних законів або прав третіх осіб (включно з правами інтелектуальної власності). Ви (а не Motorola) несете повну відповідальність за Надане Клієнтом обладнання та негайно повідомите Motorola про будь-яке пошкодження, втрату, зміну або крадіжку Наданого Клієнтом Обладнання, які можуть вплинути на здатність Motorola надавати Програмне забезпечення та Послуги за цією Угодою. .


16. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ; ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Компанія Motorola гарантує, що протягом Терміну дії Служби в основному відповідатимуть її Документації. За винятком випадків, коли це заборонено чинним законодавством, єдиним зобов’язанням Motorola та вашим єдиним і виключним засобом правового захисту у разі порушення вищезазначеної гарантії є те, що Motorola докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль для безкоштовного виправлення невідповідної функціональності Сервісу. Motorola не несе відповідальності за невідповідність гарантії, спричинену використанням або поєднанням апаратного та програмного забезпечення, не наданого Motorola, неправильним використанням Послуги або вашою недбалістю чи навмисною неправомірною поведінкою. ЗА КРІМ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ У ЦІЙ УГОДІ, ПОСЛУГИ, БЕТА-СЛУЖБИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ СТОРІН ТА БУДЬ-ЯКІ ДАНІ, ІНФОРМАЦІЯ АБО РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ, НАДАЮТЬСЯ НА ЗАСНОВАХ «ЯК Є» ТА З УСІМА ПОМИЛКАМИ С . ГАРАНТІЇ, ВИКЛАДЕНІ В УГОДИ, Є ПОВНОЮ ГАРАНТІЄЮ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОСЛУГИ, І MOTOROLA ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕПРЯМІХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА ЯКІСТЬ. MOTOROLA НЕ ЗАЯВЛЮЄ І НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЛУЖБ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНИМ, БЕЗ ПОМИЛОК АБО НЕ МІСТИТЬ УРАЗЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ, АБО ЩО ВОНИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВАШИМ КОНКРЕТНИМ ВИМОГАМ.


17. Відшкодування компанією Motorola. Motorola захищатиме будь-які претензії третіх сторін, подані проти вас, які стверджують, що Послуги («Продукт, що порушує авторські права») прямо порушують патент або авторські права Сполучених Штатів («Позов про порушення”), і Motorola сплатить усі збитки, остаточно присуджені судом компетентної юрисдикції за позовом про порушення або погоджені Motorola в письмовій формі під час врегулювання позову про порушення. Обов’язки Motorola згідно з цим розділом залежать від: (a) негайного письмового повідомлення Motorola про Позов про порушення; (b) Motorola має виключний контроль над захистом позову та всіма переговорами щодо його врегулювання чи компромісу; і (c) ви співпрацюєте з компанією Motorola і, якщо вимагається компанією Motorola, надаєте розумну допомогу в захисті позову про порушення. У разі виникнення претензії щодо порушення або, на думку компанії Motorola, така ймовірність виникне, компанія Motorola може за власний розсуд і за свій рахунок: (a) забезпечити вам право продовжувати використовувати продукт, що порушує права; (b) замінити або модифікувати Порушний продукт таким чином, щоб він став не порушним; або (c) надати вам пропорційне відшкодування будь-яких сум, попередньо сплачених за продукт, що порушує права. На додаток до інших збитків, про які відмовляється згідно з цією Угодою, Motorola не зобов’язана захищати будь-яку претензію щодо порушення, яка виникає внаслідок, ґрунтується на наступному («Виключені претензії»): (a) дані клієнта, надані клієнтом Обладнання, вміст не від Motorola або стороннє обладнання, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, дані чи інші матеріали третіх сторін; (b) поєднання Послуг із будь-якими продуктами чи матеріалами, які не надаються Motorola; (c) будь-які Послуги, розроблені, модифіковані або виготовлені відповідно до ваших проектів, специфікацій, інструкцій чи інструкцій; (d) модифікація Сервісу іншою стороною, ніж Motorola; (e) використання Сервісу у спосіб, який не був призначений для Сервісу, або несумісний з умовами цієї Угоди; або (f) вашої нездатності використовувати чи інсталювати оновлення будь-якого програмного забезпечення чи служб, призначених для усунення заявленого порушення. За жодних обставин відповідальність Motorola, що випливає з Позову про порушення, жодним чином не поширюватиметься на будь-які виплати на основі роялті, окрім розумної суми роялті, що базується на доході, отриманому Motorola від вас від продажу або ліцензії на Продукт, що порушує авторські права. ЗА ВИНЯТКОМ ОБСЯГІВ, ЩО ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО РОЗДІЛУ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЄДИНІ ТА ВИКЛЮЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ MOTOROLA ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОЗОВИ ПРО ПОРУШЕННЯ. ДЛЯ ЯСНОСТІ, ПРАВА ТА ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАЩИТУ, НАДАНІ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ, ПІДПРИЄМСТВАЮТЬ ТА ОБМЕЖУЮТЬСЯ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВИСТАЛЕНИМИ В РОЗДІЛІ НИЖЧЕ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.


18. Відшкодування вами. Ви зобов’язуєтеся захищати, відшкодовувати збитки та звільняти компанію Motorola та її субпідрядників, дочірні компанії та інші філії від будь-яких збитків, збитків, зобов’язань і витрат (включаючи розумні гонорари та витрати на адвокатів), які виникають від будь-якої фактичної чи загрозливої ​​третьої сторони. претензія, вимога, позов або провадження, що виникають або пов’язані з (a) Виключеними претензіями; (b) ваша невідповідність мінімальним вимогам, викладеним у відповідній Документації, або відповідності відповідним специфікаціям, наданим Motorola у зв’язку зі Службами; (c) ваша недбалість або навмисна неправомірна поведінка (або ваших постачальників послуг, агентів, співробітників або авторизованого користувача); та (d) будь-яке порушення цієї Угоди. Це відшкодування не застосовуватиметься, якщо така претензія спричинена використанням компанією Motorola наданого клієнтом обладнання, даних клієнта або вмісту, що не належить Motorola, у порушення Угоди. Компанія Motorola негайно надішле вам письмове повідомлення про будь-яку претензію, що стосується вищезазначеного відшкодування. Motorola за власний рахунок співпрацюватиме з вами у захисті або врегулюванні позову.


19. Обмеження відповідальності. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що будь-яка окрема угода з торговим посередником визначає ваші засоби правового захисту у випадку, якщо ви або хтось із ваших Авторизованих користувачів чи інша третя сторона зазнаєте будь-яких збитків або збитків, що виникають у зв’язку з Програмним забезпеченням і Послугами чи будь-якими іншими продуктами чи послугами надається компанією Motorola або торговельним посередником, тому ви повинні звертатися виключно до такого торговельного посередника (а не до Motorola) щодо регресу щодо таких збитків або збитків, а також для будь-яких інших претензій чи засобів правового захисту. Не обмежуючи вищезазначене, ви також погоджуєтеся з тим, що відповідальність Motorola щодо Програмного забезпечення та Послуг і цієї Угоди обмежена, як зазначено в цьому Розділі. НАСІЛЬКИ ДОЗВОЛЕНОГО ЗАКОНОМ MOTOROLA, ЇЇ АФІЛІЇ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІ ОФІЦЕРИ, ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ, СУБПІДРЯДНИКИ, АГЕНТИ, ПРАВОСУПАТЧИКИ (РАЗІМ «СТОРОНИ MOTOROLA») НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗВ’ЯЗОК РОЗПОЛОЖЕННЯ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ЗГІДНО З ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ MOTOROLA ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ, ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ДЕЛІКТУ АБО ІНШИМ ЧИСЛОМ) ЗА БУДЬ-ЯКІ (A) НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ; (B) ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, ДОХОДІВ, МОЖЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТА, БІЗНЕСУ, ОЧІКУВАНОЇ ЕКОНОМІЇ АБО ГУДВІЛУ; ТА (C) ПЕРЕРВА В РОБОТИ. ЗАГАЛЬНА СУПАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН MOTOROLA, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ ЗАГАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, СПЛАЧЕНОЇ ЗА ПОСЛУГУ, З ЯКОЮ ПОВ’ЯЗАНА ПРЕТЕНЗІЯ, ПРОТЯГОМ ДОГОВОРУ. ПОСЛІДОВИЙ ПЕРІОД ДВАНАДЦІ (12) МІСЯЦІВ, ЩО НЕПОСРЕДСТВНО ПЕРЕДУВАВ ПОДІЇ, В наслідок якої виникла перша вимога. ВИЩЕЗАКАЗАНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ВИ АБО БУДЬ-ЯКА ТРЕТЬА ОСОБА ПОВІДОМИЛИ КОМПАНІЮ MOTOROLA ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ АБО ЗБИТКІВ ТА ЧИ МОЖНА ТАКА ЗБИТКІВ АБО ЗБИТКИ ПЕРЕДБАЧИТИ ЧИ НІ.


НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, MOTOROLA НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ, Спричинені (A) ДАНИМИ КЛІЄНТА, ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ ПЕРЕДАЧУ MOTOROLA, АБО БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ДАНИМИ, ДОСТУПНИМИ ЧЕРЕЗ ПОСЛУГИ; (B) ОБЛАДНАННЯ, НАДАНЕ КЛІЄНТОМ, ВМІСТ НЕ MOTOROLA, САЙТИ КЛІЄНТА АБО ОБЛАДНАННЯ ТРЕТІХ СТОРІН, АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДАНІ АБО ІНШІ МАТЕРІАЛИ ТРЕТІХ СТОРІН АБО КОМБІНАЦІЯ ПОСЛУГ З БУДЬ-ЯКИМ З ВИЩЕПЕРЕДБАЧЕНОГО; (C) ВТРАТА ДАНИХ АБО АТАКИ ЧИ ВИМОГИ СТОРІНЬОЇ ОСІБИ, ЗЛАМУ, ПРОГРАМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-ВИМУДУ АБО ІНШИХ АТАК; (D) МОДИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ БУДЬ-ЯКОЮ ОСОБОЮ, КРІМ MOTOROLA; (E) РЕКОМЕНДАЦІЇ, НАДАНІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОСЛУГАМИ АБО ЇМ; (F) ПОСЛУГИ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ АБО МОДИФІКАЦІЇ БАЗИ ДАНИХ; (G) ПЕРЕРВА АБО ЗБІЙ З’ЄДНАННЯ, ВРАЗЛИВІ МІСЦЯ АБО ПОДІЇ БЕЗПЕКИ; (H) ПОРУШЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ СИСТЕМ, ОБЛАДНАННЯ АБО ДАНИХ КЛІЄНТА АБО ТРЕТІХ СТОРІН, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДМОВУ У ДОСТУПІ КОРИСТУВАЧІВ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМ, Спричинене ПРОГРАМНИМ АБО АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИЯВЛЕННЯ ВТРУЖЕНЬ; (I) НАЯВНІСТЬ АБО ТОЧНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, ДОСТУПНИХ ЧЕРЕЗ ПОСЛУГИ, АБО ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ; (J) ПОСЛУГИ ОТТЕЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ; (K) БЕТА-ПОСЛУГИ; АБО (L) ПОРУШЕННЯ КЛІЄНТОМ АБО БУДЬ-ЯКИМ АВТОРИЗОВАНИМ КОРИСТУВАЧЕМ ЦІЄЇ УГОДИ АБО НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ.


20. Конфіденційність. «Конфіденційна інформація» означає будь-яку та всю непублічну інформацію, надану однією Стороною («Особа, що розкриває») іншій («Одержувач»), яка розкривається згідно з цією Угодою в усній, письмовій, графічній формі, у формі, що розпізнається машиною, або у формі зразка, яка є чітко позначені, позначені або позначені як конфіденційні чи еквівалентні, або які розумна ділова людина вважатиме непублічними та конфіденційними за своїм характером. Протягом Терміну дії та протягом трьох (3) років після закінчення або припинення дії цієї Угоди Одержувач (а) не розголошуватиме Конфіденційну інформацію будь-якій третій стороні, за винятком випадків, прямо дозволених у цьому Розділі; (b) обмежувати розголошення Конфіденційної інформації лише тим працівникам (включаючи працівників будь-якої дочірньої компанії, що перебуває у повній власності, материнської компанії, будь-яких інших дочірніх компаній, що перебувають у повній власності тієї самої материнської компанії), агентів або консультантів, які мають доступ до Конфіденційної інформації для з метою та які пов’язані умовами конфіденційності, суттєво подібними до умов цієї Угоди; (c) не копіювати, не відтворювати, не аналізувати, декомпілювати або розбирати будь-яку Конфіденційну інформацію; (d) використовувати такий самий ступінь обережності, як і щодо своєї власної інформації подібної важливості, але принаймні застосовувати розумну обережність для захисту від розголошення Конфіденційної інформації; (e) негайно повідомляти Особу, що розкриває, у разі виявлення будь-якого несанкціонованого використання або розкриття Конфіденційної інформації та вживати розумних заходів для відновлення володіння Конфіденційною інформацією та запобігання подальшим несанкціонованим діям або іншим порушенням цієї Угоди; та (f) використовувати Конфіденційну інформацію лише за потреби для виконання своїх зобов’язань і захисту своїх прав згідно з цією Угодою. Одержувач може розкривати Конфіденційну інформацію в межах, передбачених законом, включно з судовим або законодавчим розпорядженням або провадженням.


21. Дані. Ви визнаєте та погоджуєтеся на збір, обробку та використання компанією Motorola Даних клієнта, як описано в цьому розділі.
a. Безпека даних. Motorola прагне захищати безпеку та цілісність Даних клієнта. Motorola підтримуватиме програму інформаційної безпеки, пропорційну численним і різноманітним ризикам, пов’язаним з мережевими технологіями.
b. Дані клієнта. Ви володієте всіма правами власності та інтересами щодо Даних клієнта. Ви надаєте компанії Motorola та її афілійованим особам і субпідрядникам невиключне, всесвітнє, субліцензійне, постійне, платне право та ліцензію на використання Даних клієнта (включно з обробкою, розміщенням, кешуванням, зберіганням, відтворенням, копіюванням, зміною, об’єднанням, аналізувати, створювати похідні роботи на основі таких Даних клієнта, а також передавати, передавати та розповсюджувати такі Дані клієнта третім сторонам, залученим Motorola) для (a) виконання, надання, підтримки та захисту Послуг згідно з Угодою, (b) аналізу Клієнта. Дані для роботи, підтримки, керування та вдосконалення продуктів і послуг Motorola, а також (c) створення нових продуктів і послуг. Ви будете забезпечувати та підтримувати всі передбачені законом згоди та права, а також надасте всі передбачені законом повідомлення про надання Даних клієнта Motorola. Ви несете повну відповідальність за всі Дані клієнта, включаючи створення або підтримку резервних копій і копій усіх Даних клієнта, а також за точність, цілісність, якість, законність і відповідність Даних клієнта. Motorola не робить жодних заяв і не дає гарантій щодо Даних клієнта. «Дані клієнта» означає дані, які ви або хтось діє від вашого імені, які запускаються в Послугах, спричиняють взаємодію з Послугами або надсилаються під час використання Послуг.
в. Деідентифіковані дані. Незважаючи на інші умови цієї Угоди, Motorola може використовувати або розкривати Деідентифіковані дані з будь-якою метою. «Деідентифіковані дані» означають Дані клієнта, які не ідентифікують вас безпосередньо чи шляхом висновку.
d. Зведена статистика. Компанія Motorola може відстежувати використання вами Послуг, щоб збирати дані та інформацію, пов’язану з використанням вами Послуг, та/або інформацію, зібрану з Даних клієнта, які компанія Motorola може використовувати у зведеному та анонімному вигляді (разом – «Зведена статистика»), для одного або для кількох із наведених нижче цілей: (i) збирати статистичну інформацію та інформацію про ефективність, пов’язану з наданням та експлуатацією Послуг; (ii) для надання планового або за запитом абонента технічного обслуговування, ремонту, аналітичних або діагностичних послуг, пов’язаних із Послугами; (iii) для забезпечення дотримання цієї Угоди або Послуг, а також пов’язаних із ними політик і протоколів або надання оновлень чи переглядів до них; або (iv) для збирання аналітичної та статистичної інформації з метою розробки та вдосконалення наших продуктів і послуг.
д. Розташування даних. Дані клієнта можуть передаватися, зберігатися та/або оброблятися в Сполучених Штатах чи інших країнах, у яких працює Motorola або її філії чи субпідрядники. Motorola діятиме відповідно до вимог цієї Угоди незалежно від того, де Motorola зберігає або обробляє Дані клієнта.
f. Розкриття юридичної мети. Незважаючи на інші умови цього Розділу, Motorola може використовувати або розкривати Дані клієнта, якщо Motorola сумлінно вважає це необхідним або доцільним: (i) відповідно до чинного законодавства, включно із законами за межами вашої країни проживання; (ii) для виконання судового процесу; (iii) відповідати на законні запити державних або державних органів; та (iv) забезпечити виконання цієї Угоди або дозволити компанії Motorola використовувати доступні засоби правового захисту або обмежити збитки, які може зазнати компанія Motorola.
g. Персональна інформація. Motorola прагне захистити особисту інформацію та обробляти її відповідно до очікувань користувачів. Додаток щодо обробки даних на сторінці https://www.avigilon.com/global-data-processing-agreement («DPA») включено сюди шляхом посилання та застосовуватиметься, якщо будь-які Дані клієнта є Персональними даними (як визначено в DPA). Стосовно інших Персональних даних, якщо такі є, компанія Motorola дотримуватиметься Заяви про конфіденційність на сторінці https://www.avigilon.com/about/privacy, яка час від часу може оновлюватися.


22. Інтелектуальна власність; Зворотній зв'язок. У відносинах між вами та Motorola (а) компанія Motorola володіє всіма правами, титулами та інтересами, включаючи всі права інтелектуальної власності, щодо Програмного забезпечення та Послуг, і (б) ви володієте всіма правами, титулами та інтересами, включаючи всю інтелектуальну власність прав на та на Дані клієнта. Якщо ви або будь-хто з ваших співробітників, підрядників або агентів надсилаєте або передаєте будь-які повідомлення чи матеріали компанії Motorola, в яких пропонується або рекомендується змінити Послуги, включаючи, але не обмежуючись, пов’язані з ними нові функції чи функції, або включаючи будь-які коментарі, запитання, пропозиції чи подібне («Зворотній зв’язок»), Motorola має право використовувати такий Відгук незалежно від будь-яких інших зобов’язань чи обмежень між вами та Motorola, які регулюють такий Відгук. Усі відгуки є та будуть розглядатися як неконфіденційні. Цим ви передаєте компанії Motorola від свого імені та зобов’язуєте своїх представників передавати нам від свого імені всі права, права власності та частку в будь-яких ідеях, ноу-хау, концепціях, техніках чи інших правах інтелектуальної власності, які містяться у Відгуках. , без будь-якого присвоєння або компенсації вам, вашим представникам або будь-якій третій стороні. Сторони погоджуються, що, незважаючи на будь-які положення цієї угоди про протилежне, усі виправлення, модифікації та вдосконалення Послуг, задумані або зроблені компанією Motorola або від її імені, які повністю або частково базуються на Відгуках, є виключною власністю компанії Motorola та всі права, право власності та інтерес до таких виправлень, модифікацій або вдосконалень належатиме виключно компанії Motorola. Усі торгові марки, логотипи та знаки обслуговування («Знаки»), що відображаються в Послугах, є власністю Motorola або їхніх відповідних власників. Ви не маєте права використовувати будь-які Знаки без відповідної попередньої письмової згоди компанії Motorola або відповідних власників.


23. Форс мажор. За винятком платіжних зобов’язань за цим Договором, жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання через події поза межами її розумного контролю. Якщо виконання буде значно затримано, постраждала Сторона повідомить іншу Сторону, і Сторони домовляться (письмово) про розумне продовження будь-якого застосовного графіка виконання.


24. Застосовне право; Вирішення конфліктів. Усі питання, пов’язані з Угодою або випливають із неї, регулюються законодавством штату Іллінойс, якщо замовником не є уряд Сполучених Штатів (або його агентство), у такому випадку всі питання, пов’язані з Угодою або випливають із неї, будуть регулюватися законами держави, в якій надаються Послуги. Умови Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Уніфікованого закону про операції з комп’ютерною інформацією не застосовуються. Сторони використовуватимуть наведену нижче процедуру для вирішення будь-яких суперечок, пов’язаних із цією Угодою або виникаючих з неї (кожен, «Спір»). Будь-яка Сторона може ініціювати процедуру вирішення спору, надіславши повідомлення про спір іншій Стороні. Сторони намагатимуться швидко вирішити Спір шляхом добросовісних переговорів, включаючи своєчасну ескалацію Суперечки до керівників, які мають повноваження врегулювати Суперечку. Якщо спір не вирішено шляхом переговорів, будь-яка зі Сторін може розпочати посередництво, надіславши іншій Стороні повідомлення про посередництво. Сторони виберуть незалежного медіатора протягом тридцяти (30) днів з моменту такого повідомлення про медіацію. Жодна зі Сторін не може безпідставно відмовити в згоді на вибір медіатора, але якщо Сторони не можуть домовитися про медіатора, будь-яка зі Сторін може вимагати від Американської арбітражної асоціації призначення медіатора. Кожна Сторона несе власні витрати на медіацію, але Сторони розподілять витрати на медіатор порівну. Кожна Сторона добросовісно братиме участь у посередництві та буде представлена ​​під час посередництва керівником підприємства, уповноваженим врегулювати суперечку. Усі особисті зустрічі в рамках цього Розділу відбуватимуться в Чикаго, штат Іллінойс, і вся комунікація, пов’язана з вирішенням спору, буде підтримуватися Сторонами в суворій конфіденційності. Незважаючи на вищезазначене, будь-які Суперечки, що виникають із прав інтелектуальної власності Motorola або пов’язані з ними, не підлягатимуть переговорам чи посередництву відповідно до цього Розділу, а натомість вирішуватимуться судом компетентної юрисдикції відповідно до Розділу 24(a) нижче. .
a. Судовий процес, місце проведення. Якщо спір не було вирішено шляхом посередництва протягом шістдесяти (60) днів з моменту повідомлення про посередництво, будь-яка зі сторін може передати спір виключно до суду в окрузі Кук, штат Іллінойс. Кожна Сторона чітко погоджується на виключну юрисдикцію таких судів для вирішення будь-якого Суперечки та забезпечення виконання результатів будь-якого посередництва.
b. Справедливий засіб правового захисту. Ви визнаєте, що компанія Motorola інвестувала значні ресурси в розробку, маркетинг і розповсюдження Документації послуг, і що порушення вами Угоди призведе до непоправної шкоди компанії Motorola, для якої грошова компенсація буде недостатньою. Якщо ви порушите цю Угоду, окрім розірвання, компанія Motorola матиме право на всі доступні засоби правового захисту за законом або в порядку справедливості (включаючи негайний судовий захід).
в. Бар на претензії. Ви не маєте права висувати будь-які претензії проти Сторони Motorola у зв’язку з цією Угодою або Програмним забезпеченням і Послугами більше ніж через один (1) рік після дати виникнення підстави для позову.


25. Загальні.
a. Передача та субпідряд. Жодна зі Сторін не може переуступати або іншим чином передавати цю Угоду без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Motorola може переуступити або іншим чином передати цю Угоду або будь-які свої права чи зобов’язання за цією Угодою без згоди (a) для цілей фінансування, (b) у зв’язку зі злиттям, придбанням або продажем усіх чи майже всіх своїх активів, (c ) у рамках корпоративної реорганізації або (d) до дочірньої корпорації. Відповідно до вищевикладеного ця Угода буде обов’язковою для Сторін та їх відповідних правонаступників і правонаступників.
b. Відмова. Затримка або упущення будь-якою зі Сторін скористатися будь-яким правом за цією Угодою не буде тлумачитися як відмова від такого права. Відмова однієї зі Сторін від будь-яких зобов’язань, які має виконати інша сторона, або будь-яке їх порушення не буде тлумачитися як відмова від будь-якого наступного порушення чи будь-якого іншого зобов’язання. Усі відмови мають бути в письмовій формі та підписані Стороною, яка відмовляється від своїх прав.
в. Подільність. Якщо будь-яке положення Угоди буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним, незаконним або іншим чином таким, що не має позовної сили, таке положення буде вважатися зміненим, щоб якомога ближче відображати початкові наміри Сторін відповідно до чинного законодавства. Це не вплине на інші положення цієї Угоди, і кожне таке положення буде дійсним і підлягатиме виконанню в повному обсязі, дозволеному чинним законодавством.
d. Треті сторони-бенефіціари. Договір укладається виключно між Сторонами та може виконуватися лише Сторонами. Кожна зі Сторін має намір, щоб ця Угода не приносила користі та не створювала жодних прав чи підстав для позову в чи від імені будь-якої організації, крім Сторін. Незважаючи на вищезазначене, ліцензіар або постачальник програмного забезпечення третьої сторони, включеного до Програмного забезпечення чи Послуг, буде прямим і передбачуваним стороннім бенефіціаром цієї Угоди.
д. Інтерпретація. Заголовки розділів цієї Угоди включено лише для зручності. Після слів «включаючи» та «включно» слідуватиме фраза «без обмежень». Ця Угода тлумачиться справедливо відповідно до її умов, а не на користь чи проти будь-якої зі Сторін.
f. Повідомлення. Моторолі може знадобитися час від часу спілкуватися з вами щодо цієї Угоди або Послуг. Компанія Motorola може надіслати вам таке повідомлення електронною поштою на адресу електронної пошти, яку ви надали компанії Motorola, або через інтерфейс користувача Служб, або на сайті, на якому розміщено цю Угоду. Копії будь-яких юридичних повідомлень слід надсилати до Motorola Solutions, Inc., 600 W. Monroe St., Chicago, IL 60661 USA; До уваги: ​​Юридичний відділ.
g. Кумулятивні засоби правового захисту. За винятком випадків, спеціально зазначених у цій Угоді, усі засоби правового захисту, передбачені цією Угодою, будуть кумулятивними та доповнюватимуть, а не замінятимуть будь-які інші засоби правового захисту, доступні будь-якій із Сторін згідно із законодавством, справедливості, за контрактом чи іншим чином. За винятком випадків, спеціально зазначених у цій Угоді, вибір Стороною будь-якого засобу правового захисту, передбаченого цією Угодою або іншим чином доступного для такої Сторони, не перешкоджає такій Стороні використовувати будь-які інші засоби правового захисту, доступні такій Стороні за законом, справедливості, за договором, або іншим чином.
ч. Виживання. Наступні розділи залишаться в силі після закінчення терміну дії або розірвання цієї Угоди з будь-якої причини: 9, 10, 11, 13, 16-25.
i. Повний договір; Електронне прийняття. Ця Угода являє собою повну угоду Сторін щодо її предмета та замінює всі попередні домовленості та домовленості, письмові чи усні, що стосуються цього предмета. Ця Угода може бути прийнята в електронній формі (наприклад, за допомогою електронного або іншого засобу демонстрації згоди), і ваше прийняття вважатиметься обов’язковим для сторін. Жодна сторона не може оскаржувати дійсність або можливість виконання цієї Угоди, в тому числі відповідно до будь-якого застосовного закону про шахрайство, оскільки вона була прийнята або підписана в електронній формі. Записи, що зберігаються в електронному вигляді, якщо вони створені у паперовій формі, становлять ділові записи та мають таку ж дійсність, як і будь-які інші загальновизнані ділові записи.
j. Зміна цієї Угоди. За винятком випадків, коли це заборонено чинним законодавством, Motorola може змінити цю Угоду, опублікувавши переглянуту версію на сайті, де розміщено відповідні умови Угоди, через Послуги, електронною поштою на адресу електронної пошти, пов’язану з вашим обліковим записом, або будь-яким способом, дозволеним відповідно до цієї Угоди. Будь-які зміни до цієї Угоди набудуть чинності після опублікування (або іншої дати набуття чинності, яка може бути вказана у верхній частині переглянутих умов Угоди). Ви повинні переконатися, що ви прочитали та погодилися з нашою останньою Угодою, коли ви користуєтеся Сервісом. Якщо ви не згодні з Угодою зі змінами, ви повинні припинити використання Послуг і скасувати свій обліковий запис. Продовження використання Вами Послуг після дати публікації зміненої Угоди буде означати вашу згоду зі зміненою Угодою.