Пошук
Закрийте це поле пошуку.

Ліцензійна угода кінцевого користувача

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем («Угода») є зобов’язуючою угодою між IPVideo Corporation («Ліцензіар») і вами (фізичною чи юридичною особою), що ліцензуєте («Ліцензіат») програмне забезпечення та/або вбудоване програмне забезпечення («Програмне забезпечення»). який супроводжує цю Угоду та міститься в одному або кількох продуктах Ліцензіара («Продукти»). Програмне забезпечення та продукти ліцензіара, на які поширюється ця Угода, включають, але не обмежуються цим, HALO Cloud і HALO Smart Sensor.

ЦЯ УГОДА ВИМАГАЄ ВИКОРИСТАННЯ АРБІТРАЖУ (ЛИШЕ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ; ТОБТО, ОБ’ЄДНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СПРАВ НЕ ДОЗВОЛЕНО) ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛЮЧНО НА УМОВАХ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ЗА УМОВИ, ЩО ЛІЦЕНЗІАТ ПРИЙМЕ ЇХ ТА ЇХ ДОТРИМУЄТЬСЯ. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ (А) ПРИЙМАЄТЕ ЦЮ УГОДУ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЇЇ УМОВ; ТА (B) ЗАЯВЛЯЄМО ТА ГАРАНТУЄМО, ЩО: (I) ВИ ДОСЯГЛИ ВІКУ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУЮЧОЇ УГОДИ; ТА (II) ЯКЩО ЛІЦЕНЗІАТ Є КОРПОРАЦІЄЮ, УРЯДОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АБО ІНШОЮ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ВИ МАЄТЕ ПРАВО, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УКЛАСТИ ЦЮ УГОДУ ВІД ІМЕНІ ЛІЦЕНЗІАТА ТА ЗВ'ЯЗАТИ ЛІЦЕНЗІАТА ЇЇ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ. ЯКЩО ЛІЦЕНЗІАТ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, ЛІЦЕНЗІАР НЕ НАДАЄ І НЕ НАДАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗІАТУ, І ВИ НЕ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. Надання ліцензії та обсяг. За умови суворого дотримання Ліцензіатом усіх положень і умов цієї Угоди, Ліцензіар цим надає Ліцензіату невиключну, без права передачі, субліцензування, обмежену ліцензію протягом Терміну дії (визначеного далі) на використання виключно на Продукти, на які поширюється ця Угода, і виключно особами, уповноваженими використовувати Програмне забезпечення відповідно до ліцензії, наданої за цією Угодою («Авторизовані користувачі»), Програмне забезпечення та всі посібники користувача, технічні посібники та будь-які інші надані матеріали Ліцензіаром у друкованій, електронній чи іншій формі, що описує встановлення, роботу, використання або технічні характеристики Програмного забезпечення («Документація»), виключно як зазначено в цій Угоді та Документації та за умови оплати будь-яких відповідні ліцензійні збори («Ліцензія»). Для Програмного забезпечення, яке потребує інсталяції на комп’ютері Ліцензіата (як прямо зазначено в Документації), Ліцензія надає Ліцензіату додаткове право, яке може бути реалізоване виключно Авторизованими користувачами Ліцензіата та виключно для підтримки використання ним Програмного забезпечення відповідно до Ліцензії, (a) інсталювати відповідно до Документації одну (1) копію Програмного забезпечення на один (1) комп’ютер, що належить Ліцензіату або орендується ним і контролюється ним, і (b) використовувати та запускати Програмне забезпечення, встановлене належним чином відповідно до цього Договір та документація. Усі дозволені копії Документації, зроблені Ліцензіатом: (i) будуть виключною власністю Ліцензіара; (ii) підпадає під дію умов цієї Угоди; і (iii) має містити всі повідомлення про товарні знаки, авторські права, патенти та інші права інтелектуальної власності (визначені далі), що містяться в оригіналі.

2. Матеріали третіх осіб. Програмне забезпечення включає програмне забезпечення, вміст або інші матеріали, які належать окремим особам, корпораціям, компаніям з обмеженою відповідальністю, державним органам або іншим організаціям (кожна з них «Особа»), окрім Ліцензіара, і надається Ліцензіату на умовах ліцензіата, які на додаток до та/або відмінних від тих, що містяться в цій Угоді, включаючи, але не обмежуючись ліцензіями на «відкрите програмне забезпечення» або «вільне програмне забезпечення» («Ліцензії третіх сторін»). Перелік усіх матеріалів, включених до Програмного забезпечення та наданих за Ліцензіями третіх сторін, можна знайти для Продукту(ів) на веб-сторінці www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement, а відповідні Ліцензії третіх сторін є доступні за посиланнями звідти. Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися всіх Ліцензій третіх сторін. Будь-яке порушення Ліцензіатом або будь-яким із його Авторизованих користувачів будь-якої Ліцензії третьої сторони також є порушенням цієї Угоди.

3. Обмеження використання. Ліцензіат не має права та вимагатиме від своїх Уповноважених користувачів прямо чи опосередковано: (a) використовувати (включно з копіюванням) Програмне забезпечення чи Документацію за межами Ліцензії; (b) надавати будь-якій іншій Особі, включно з будь-яким субпідрядником, незалежним підрядником, філією або постачальником послуг Ліцензіата, доступ або використання Програмного забезпечення чи Документації; (c) змінювати, перекладати, адаптувати або іншим чином створювати похідні роботи чи вдосконалення, незалежно від того, підлягають чи ні патентуються, Програмного забезпечення чи Документації чи будь-якої їх частини; (d) поєднувати Програмне забезпечення або будь-яку його частину з будь-якими іншими програмами або включати Програмне забезпечення або будь-яку його частину в будь-які інші програми; (e) здійснювати зворотне проектування, розбирати, декомпілювати, декодувати або іншим чином намагатися отримати або отримати доступ до вихідного коду Програмного забезпечення або будь-якої його частини; (f) видаляти, видаляти, змінювати чи приховувати будь-які торговельні марки або будь-які повідомлення про авторські права, торгові марки, патенти чи іншу інтелектуальну власність чи права власності, надані в Програмному забезпеченні чи Документації, включаючи будь-яку їх копію; (g) за винятком випадків, прямо зазначених у цій Угоді, копіювати Програмне забезпечення або Документацію повністю або частково; (h) здавати в оренду, здавати в оренду, позичати, продавати, субліцензувати, призначати, поширювати, публікувати, передавати або іншим чином надавати доступ до Програмного забезпечення або будь-яких його функцій або функцій будь-якій третій стороні з будь-якої причини, незалежно від того, чи є це протягом мережі або на хостинговій основі, в тому числі у зв’язку з Інтернетом або будь-яким веб-хостингом, програмним забезпеченням як послугою, хмарою чи іншою технологією чи послугою; (i) використовувати Програмне забезпечення або Документацію з порушенням будь-якого закону, нормативного акту чи правила; або (j) використовувати Програмне забезпечення чи Документацію з метою аналізу конкурентоспроможності Програмного забезпечення, розробки конкуруючого програмного продукту чи послуги або з будь-якою іншою метою, яка є комерційно невигідною для Ліцензіара.

4. Відповідальність за використання програмного забезпечення. Ліцензіат несе відповідальність за будь-яке використання Програмного забезпечення та Документації через доступ до них, наданий Ліцензіатом, прямо чи опосередковано. Зокрема, без обмеження загальності вищевикладеного, Ліцензіат несе відповідальність за всі дії та невиконання необхідних дій стосовно Програмного забезпечення та Документації його Авторизованими користувачами або будь-якою іншою особою, якій Ліцензіат чи Авторизований користувач може надати доступ або використання Програмного забезпечення та/або Документації, незалежно від того, чи дозволено такий доступ або використання цією Угодою або порушує її.

5. Збір і використання інформації. Ліцензіат визнає, що Ліцензіар може прямо чи опосередковано (включаючи, але не обмежуючись послугами третіх сторін), збирати та зберігати інформацію щодо використання Програмного забезпечення та Продуктів, а також про обладнання, на якому встановлено Програмне забезпечення або за допомогою якого іншим чином до нього можна отримати доступ і використовувані, або інформація про пристрої Ліцензіата через: (i) надання послуг з обслуговування та підтримки або оновлення програмного забезпечення; (ii) заходи безпеки, включені в Програмне забезпечення; або (iii) будь-які інші послуги, що надаються Ліцензіаром Ліцензіату, пов’язані з Програмним забезпеченням або Продуктами (разом «Дані Ліцензіата»). Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар може використовувати Дані Ліцензіата для будь-яких цілей, пов’язаних із будь-яким використанням Програмного забезпечення чи Продуктів Ліцензіатом або на обладнанні Ліцензіата, включаючи, але не обмежуючись: (a) покращення продуктивності Програмного забезпечення чи Продуктів або розробку оновлень програмного забезпечення, підтримка продукту та інші послуги; (b) перевірка дотримання Ліцензіатом умов цієї Угоди та забезпечення дотримання прав Ліцензіара, включаючи всі Права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та Продукти; та (c) налаштування веб-сайтів та/або продуктів Ліцензіара відповідно до вподобань чи інтересів клієнтів. Крім того, Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар може використовувати Дані Ліцензіата в анонімному або зведеному форматі для покращення бізнесу, веб-сайтів, продуктів та/або послуг Ліцензіара, включаючи, але не обмежуючись розробкою нових продуктів і послуг. Використання Ліцензіаром Даних Ліцензіата в такому знеособленому або зведеному форматі має відповідати всім чинним законам США. Крім того, Програмне забезпечення може змусити комп’ютер Ліцензіата, з повідомленням Ліцензіата або без нього, підключитися до Інтернету та з’єднатися з веб-сайтом Ліцензіара чи іншими обліковими записами в Інтернеті. Таке з’єднання може виникнути з кількох потенційних причин, включаючи, але не обмежуючись, надання даних, інформації чи функцій програмному забезпеченню або отримання інформації від Ліцензіата. Кожного разу, коли Програмне забезпечення підключається до Інтернету та з’єднується з веб-сайтом Ліцензіара чи іншими обліковими записами в Інтернеті, Ліцензіар може збирати, зберігати та використовувати інформацію про Ліцензіата та його комп’ютер, а також у такому випадку Політику конфіденційності Ліцензіара, розміщену на https://www.ipvideocorp.com /privacy-policy/ застосовується додатково до цієї Угоди.

6. Права інтелектуальної власності. Ліцензіат визнає та погоджується, що Програмне забезпечення та Документація надаються за ліцензією, а не продаються Ліцензіату. Ліцензіат не отримує жодних прав власності на Програмне забезпечення чи Документацію за цією Угодою чи будь-яких інших прав на них, окрім права на їх використання відповідно до Ліцензії, наданої за цією Угодою, і відповідно до всіх умов цієї Угоди. Ліцензіар, його ліцензіари та постачальники послуг залишають за собою та зберігають за собою всі свої права, право власності та інтереси щодо Програмного забезпечення та Документації, а також будь-які та всі зареєстровані та незареєстровані права, надані, подані заявки або іншим чином існуючі зараз чи надалі відповідно до або пов’язані з будь-які закони про патенти, авторські права, торгові марки, комерційну таємницю, захист баз даних або інші закони про права інтелектуальної власності, а також усі подібні або еквівалентні права чи форми захисту в будь-якій частині світу (разом «Права інтелектуальної власності»), що виникають внаслідок або пов’язані з Програмним забезпеченням або Документацією. Ліцензіат повинен захищати все Програмне забезпечення та Документацію (включно з усіма її копіями) від порушення, незаконного привласнення, крадіжки, неправильного використання або несанкціонованого доступу. Ліцензіат повинен негайно повідомити Ліцензіара, якщо Ліцензіату стане відомо про будь-яке порушення прав інтелектуальної власності Ліцензіара на Програмне забезпечення або Документацію, і повністю співпрацювати з Ліцензіаром, за власний рахунок Ліцензіара, у будь-яких правових діях, вжитих Ліцензіаром для забезпечення дотримання своїх прав інтелектуальної власності.

7. Обмеження продуктів і програмного забезпечення. Ліцензіат визнає, що Продукти та програмне забезпечення: (a) не сертифіковані для реагування на надзвичайні ситуації та (b) не є системою сповіщення про надзвичайні ситуації, яку контролює третя сторона. Ліцензіат також визнає, що Ліцензіар не відстежує сповіщення про надзвичайні ситуації та не надсилатиме екстрені служби в будь-яке місце, якщо станеться надзвичайна ситуація. Ліцензіат також визнає, що Продукти та програмне забезпечення Ліцензіара не є рішенням для порятунку життя людей, які перебувають у групі ризику, і не можуть замінити екстрені служби. Про всі небезпечні для життя та надзвичайні події слід повідомляти відповідним службам реагування.

8. Прийняття ризику. ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПРОДУКТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСИСЬ, РЕАГУВАННЯ НА ПОДІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ, ІСНУЄ МОЖЛИВІСТЬ РИЗИКУ АБО СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ. ЛІЦЕНЗІАТ ВИЗНАЄ ТА ПРИЙМАЄ: (I) ВЛАДНІ РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПРОДУКТІВ; (II) ЩО ТАКІ РИЗИКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗНАЧНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ТІЛЕСНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ, СТІЙКОЮ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТЮ, ПАРАЛІЧОМ ТА СМЕРТЬЮ; ТА (III) ЩО ТАКІ РИЗИКИ МОЖУТЬ БУТИ Спричинені ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕНЗІАТА, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ІНШИХ, СТАНОМ АБО РОБОТОЮ (ЧИ НЕПРАВИЛЬНОСТЮ) ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПРОДУКЦІЇ, СТАНОМ АБО РОБОТОЮ (ЧИ НЕПРАВИЛЬНОСТЮ) АБО НЕДБАЛІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ СТОРІНИ. ЛІЦЕНЗІАТ СВІДОМО ТА ВІЛЬНО ПРИЙМАЄ НА УСІ ТАКИХ РИЗИКИ (ВІДОМІ І НЕВІДОМІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ І НЕПЕРЕДБАЧЕНІ) І НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОДУКЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛІ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ЗАНЯТИ АБО Спричинені ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОДУКЦІЯ. ЛІЦЕНЗІАТ УЗНАЄ ТА ПРИЙМАЄ ВЛАДЖЕНІ РИЗИКИ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, ПРО ЯКІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТРЕТІ СТОРОНИ («ПОДІЇ»), РЕАГУВАННЯ ЧИ НЕВІДПОВІДІ НА ПОДІЇ, ТА ВЛАДНІ РИЗИКИ, ЩО ПОЛАДАЄТЬСЯ НА ПОДІЇ АБО ІНШИМ ЧИМ НЕ ВІРИТЬ В НИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЛИВІСТЬ ТОГО, ЩО: (A) ПОДІЯ БУДЕ НЕПРАВИЛЬНОЮ, НЕТОЧНОЮ АБО ВИНИТОЮ Внаслідок ПОМИЛКИ, ПОМИЛКИ ЧИ НЕДОРОГОВІРНОСТІ; ТА (B) ЛІЦЕНЗІАТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ У РЕАГУВАННІ НА ПОДІЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ, МЕЖЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, СПРИНЯТТЯ НЕОБМЕЖЛИВИМ СПРИЯТОМ У ТРАВМУ ЛІЦЕНЗІАТУ АБО ІНШИМ ЛИЦЯМ.

9. Регулювання експорту. Програмне забезпечення та документація можуть регулюватися законодавством США про експортний контроль, включаючи Закон про реформу експортного контролю та пов’язані з ним норми. Ліцензіат не має права, прямо чи опосередковано, експортувати, реекспортувати чи випускати Програмне забезпечення чи Документацію до будь-якої юрисдикції чи країни, до яких експорт, реекспорт чи випуск заборонено законом, або робити доступ до Програмного забезпечення чи Документації з будь-якої юрисдикції чи країни, правило, або положення. Ліцензіат повинен дотримуватися всіх застосовних федеральних законів, нормативних актів і правил, а також виконувати всі необхідні дії (включно з отриманням будь-якої необхідної експортної ліцензії чи іншого державного дозволу) перед експортом, реекспортом, випуском або іншим способом надання Програмного забезпечення чи Документації. за межами США

10. Права уряду США. Програмне забезпечення є комерційним комп’ютерним програмним забезпеченням, як цей термін визначено в 48 CFR §2.101. Відповідно, якщо Ліцензіатом є уряд США або будь-який підрядник, Ліцензіат отримує лише ті права щодо Програмного забезпечення та Документації, які надаються всім іншим кінцевим користувачам за ліцензією, відповідно до (a) 48 CFR §227.7201–48 CFR §227.7204 щодо Міністерства оборони та їхніх підрядників, або (b) 48 CFR §12.212 щодо всіх інших державних ліцензіатів США та їхніх підрядників.

11. Термін дії та припинення.Ця Угода та Ліцензія, надана за нею, залишаються чинними протягом терміну, зазначеного в будь-якій відповідній формі замовлення на Продукт, що містить Програмне забезпечення, або до припинення дії раніше, як зазначено в цьому документі («Термін»). Ліцензіат може припинити дію цієї Угоди, припинивши використання та знищивши всі копії Програмного забезпечення та Документації. Ліцензіар може припинити дію цієї Угоди після письмового повідомлення Ліцензіату, якщо Ліцензіат порушує цю Угоду і таке порушення: (i) не підлягає виправленню; або (ii) будучи здатним до лікування, залишається невиліковним через десять (10) днів після надання Ліцензіаром письмового повідомлення про це. Ліцензіар може негайно розірвати цю Угоду, якщо Ліцензіат подає або подав проти нього заяву про добровільне чи примусове банкрутство або відповідно до будь-якого іншого законодавства про неспроможність, робить або намагається зробити загальну переуступку на користь своїх кредиторів або подає заявку або дає згоду на призначення довіреної особи, приймача або зберігача значної частини її власності. Після закінчення терміну дії або дострокового розірвання цієї Угоди Ліцензія, надана за цією Угодою, також припиняє свою дію, і Ліцензіат повинен припинити використання та знищити всі копії Програмного забезпечення та Документації. Жодне закінчення терміну дії чи припинення не впливає на зобов’язання Ліцензіата сплатити всі збори Ліцензіата, які могли бути сплачені до закінчення такого терміну чи припинення, або не дає Ліцензіату права на будь-яке відшкодування.

12. Обмежена гарантія.

(a) Ліцензіар гарантує, що протягом тридцяти (30) днів після ліцензування Ліцензіатом Програмного забезпечення або дати придбання, зазначеної в будь-якій відповідній формі замовлення для Продукту, що містить Програмне забезпечення, залежно від того, що настане раніше, (i) будь-який носій, на якому Програмне забезпечення надається без матеріальних збитків і дефектів матеріалів і виготовлення за умови нормального використання; та (ii) Програмне забезпечення в основному міститиме функціональні можливості, описані в Документації, і за умови належного встановлення на комп’ютер, що відповідає специфікаціям, викладеним у Документації, і працюватиме відповідно до Документації, в основному працюватиме відповідно до неї. Вищезазначені гарантії не застосовуються та втрачають силу, якщо Ліцензіат порушує будь-яке суттєве положення цієї Угоди, або якщо Ліцензіат, будь-який Уповноважений користувач або будь-яка інша особа надає доступ до Програмного забезпечення Ліцензіатом або будь-яким Уповноваженим користувачем, незалежно від того, чи порушення цієї Угоди: (a) встановлює або використовує Програмне забезпечення на або у зв’язку з будь-яким апаратним чи програмним забезпеченням, не зазначеним у Документації; (b) модифікує або пошкоджує програмне забезпечення або носій, на якому воно надається, включно з аномальним фізичним або електричним навантаженням; або (c) неправомірно використовує Програмне забезпечення, включаючи будь-яке використання Програмного забезпечення, відмінне від зазначеного в Документації.

(b) Якщо протягом гарантійного періоду, зазначеного в Розділі 12(a), будь-яке Програмне забезпечення, на яке поширюється гарантія, значною мірою не відповідає Документації, і така несправність не виключається з гарантії відповідно до Розділу 12(a), Ліцензіар за умови, що Ліцензіат негайно повідомить Ліцензіара в письмовій формі про таку несправність, на власний розсуд: (i) відремонтує або замінить Програмне забезпечення, за умови, що Ліцензіат надасть Ліцензіару всю інформацію, яку Ліцензіар запитує для вирішення повідомленої несправності, включаючи достатню інформацію для дозволити Ліцензіару відтворити такий збій; або (ii) відшкодувати Ліцензійні збори, сплачені за таке Програмне забезпечення, за умови, що Ліцензіат припинить будь-яке використання та, на вимогу Ліцензіара, поверне Ліцензіару всі копії Програмного забезпечення. Якщо Ліцензіар ремонтує або замінює Програмне забезпечення, гарантія продовжує діяти з початкової дати, зазначеної в Розділі 12(a), а не з моменту отримання Ліцензіатом ремонту або заміни. Засоби правового захисту в цьому Розділі 12 є єдиними засобами правового захисту Ліцензіата та виключною відповідальністю Ліцензіара згідно з цією Угодою.

(c) ЗА ВИНЯТКОМ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ В РОЗДІЛІ 12, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ПРОДУКТИ НАДАЮТЬСЯ ЛІЦЕНЗІАТУ «ЯК Є» І З УСІМА НЕДОЛІКАМИ ТА ДЕФЕКТАМИ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ. У МАКСИМАЛЬНОМУ МІРІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЛІЦЕНЗІАР ВІД СВОГО ВЛАСНОГО ІМЕНІ ТА ІМЕНІ СВОЇХ ФІЛІЙ, ТА ЇХ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА АГЕНТІВ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО ІНШИХ, ЯВНИХ, ЯВНИХ, НЕПРЯМИХ. ПОВАГА ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ, ПРАВА ПРАВА ПРАВА ТА ВІДПОВОРЕННЯ ПРАВ, ТА ГАРАНТІЙ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКАТИ В РЕЗУЛЬТАТАХ УГОДИ, ПРОДУКЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ . БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ВИЩЕСКАЗАНИМ, ЛІЦЕНЗІАР НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ТА НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ АБО ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЛІЦЕНЗІАТА, ДОСЯГНУТЬ БУДЬ-ЯКИХ ПЕРЕДБАЧУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, БУДУТЬ СУМІСНІ АБО БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ З БУДЬ-ЯКИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ІНШИМ ПРОДУКТОМ АБО СЛУЖБИ, ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПЕРЕБІВ, ВІДПОВІДАТИ БУДЬ-ЯКИМ СТАНДАРТАМ ПРОДУКТИВНОСТІ АБО НАДІЙНОСТІ АБО БУТИ БЕЗ ПОМИЛОК, АБО БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ЧИ ДЕФЕКТИ МОЖУТЬ АБО БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ.

13. Обмеження відповідальності.НАСІЛЬКИ ДОЗВОЛЕНОГО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ МІРЮ:

(a) ЛІЦЕНЗІАР АБО ЙОГО АФІЛІЇ, АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЙОГО ЧИ ЇХ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА АГЕНТІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ЛІЦЕНЗІАТОМ АБО ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРВИ, ЗАТРИМКУ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ АБО ПРОДУКЦІЯ; ВТРАТА ДОХОДІВ АБО ПРИБУТКУ; ЗАТРИМКИ, ПЕРЕРВИ АБО ВТРАТА ПОСЛУГ, БІЗНЕСУ АБО ГУДВІЛУ; ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ДАНИХ; ВТРАТИ ВІД ЗБОЮ, НЕПРАВИЛЬНОСТІ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ; НЕПРАВИЛЬНА ПЕРЕДАЧА, ПРОЧИТАННЯ АБО ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ; НЕМОЖНІСТЬ ОНОВИТИ АБО НАДАТИ ПРАВИЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ; НЕСУМІСНІСТЬ СИСТЕМИ; АБО ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ; АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, ЗРАЗКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЧИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, ПОРУШЕННЯМ ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ) АБО ІНШИМ ЧИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТАКИХ ЗБИТКІВ. АБО НЕ ЛІЦЕНЗІАР БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

(b) ЛІЦЕНЗІАР ТА ЙОГО ФІЛІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКОГО З ЙОГО АБО ЇХ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІАРІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА АГЕНТІВ, НЕ НЕСУТЬ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇЇ ПРЕДМЕТОМ АБО БУДЬ-ЯКИМ ЮРИДИЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ. , ВКЛЮЧАЮЧИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТИТ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ, ПЕРЕВИЩУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СУМУ, СПЛАЧЕНУ ЛІЦЕНЗІАРУ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ ЗА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЮ АБО ПРОДУКТИ, ЯКІ ПРЕДМЕТ ПРЕТЕНЗІЇ.

(c) ОБМЕЖЕННЯ РОЗДІЛУ 13(a) І РОЗДІЛУ 13(b) МАЮТЬ ЗАСТОСУВАТИ, НАВІТЬ ЯКЩО ЗАСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА В ЦІЙ УГОДІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЇХ ОСНОВНОЇ МЕТИ.

14. Відшкодування збитку.Ліцензіат погоджується відшкодовувати, захищати та звільняти Ліцензіара та його філії, а також його та їхніх відповідних посадових осіб, директорів, співробітників, агентів, філій, ліцензіарів, постачальників послуг, правонаступників і правонаступників від будь-яких і всіх збитків, відповідальності, втрат, недоліків, претензії, позови, рішення, врегулювання, відсотки, винагороди, штрафи, штрафи, витрати або видатки будь-якого роду (включаючи, але не обмежуючись розумними гонорарами адвокатів), що виникають або пов’язані з: (i) використанням або неправомірним використанням Програмного забезпечення Ліцензіатом (включаючи, але не обмежуючись, будь-який вміст, наданий Ліцензіатом через Програмне забезпечення), Документацію чи Продукти, або (ii) порушення Ліцензіатом будь-яких заяв, гарантій чи зобов’язань за цією Угодою.

15. Різне.

(a) Усі питання, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, регулюються та тлумачаться відповідно до внутрішніх законів штату Нью-Йорк без застосування будь-яких положень чи норм щодо вибору чи конфлікту права. Згідно з усіма чинними законами, Ліцензіат погоджується відмовитися від: (i) свого права оскаржувати будь-які претензії, які можуть виникнути за цією Угодою, у суді або перед судом присяжних; і (ii) має право об’єднати будь-яку претензію та/або брати участь у будь-якій груповій претензії, яка може виникнути за цією Угодою будь-яким способом або на форумі. Натомість будь-які претензії, суперечки чи суперечки будь-якого роду чи характеру, що виникають у зв’язку з цим, які не можуть бути вирішені полюбовно між Ліцензіаром і Ліцензіатом, вирішуються винятково й остаточно в арбітражі, керованому Американською арбітражною асоціацією відповідно до її правил комерційного арбітражу. Рішення щодо арбітражного рішення, винесене арбітром(ами), може бути прийняте в будь-якому суді, що має юрисдикцію. Арбітраж має відбуватися перед групою з одного арбітра, яка засідає в окрузі Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мовою арбітражу є англійська. Арбітр буде зобов’язаний розглядати всі спори відповідно до законів штату Нью-Йорк. Рішення арбітра(ів) має бути винесено в письмовій формі з письмовими висновками фактів і є остаточним і обов’язковим для сторін. Кожна сторона несе всі власні витрати, включаючи, але не обмежуючись гонораром адвокатів, фактично понесені у зв’язку з будь-яким таким арбітражним розглядом; однак за умови, що якщо Ліцензіар є переважаючою стороною, він має право на відшкодування своїх розумних гонорарів адвокатів і відповідних витрат, витрачених у зв’язку з арбітражем. Щодо будь-якого арбітражу за цією Угодою, як зазначено вище, Ліцензіат цим чітко відмовляється від будь-яких прав об’єднувати будь-які претензії та/або брати участь у будь-яких колективних позовах будь-якого роду чи характеру.

(b) Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом або вважатиметься таким, що не виконує чи порушує цю Угоду через будь-яку нездатність або затримку у виконанні своїх зобов’язань за цією Угодою, якщо така невиконання чи затримка спричинена страйками, трудовими спорами, громадськими заворушеннями, бунт, повстання, вторгнення, епідемія, пандемія, військові дії, війна, терористична атака, ембарго, стихійне лихо, стихійне лихо, повінь, пожежа, саботаж, коливання або відсутність електроенергії, або обладнання Ліцензіата, втрата та знищення майна , або будь-які інші обставини чи причини, що знаходяться поза розумним контролем Ліцензіара.

(c) Усі повідомлення, запити, вимоги та інші повідомлення за цим Договором мають бути в письмовій формі та вважатимуться наданими: (i) коли вони доставлені особисто; (ii) при отриманні адресатом, якщо надіслано національно визнаним нічним кур’єром (потрібна розписка); (iii) у день відправлення факсом або електронною поштою (з підтвердженням передачі), якщо надіслано в звичайний робочий час одержувача, і на наступний робочий день, якщо надіслано після звичайного робочого часу одержувача; або (iv) на третій день після дати відправлення рекомендованим або рекомендованим листом із запитом про вручення та з передоплатою. Такі повідомлення надсилаються відповідним сторонам за адресами, зазначеними в будь-якій відповідній формі замовлення для Продукту, що містить Програмне забезпечення, або, у випадку Ліцензіата, також можуть надсилатися за будь-якою контактною інформацією, наданою Ліцензіару під час реєстрації Програмного забезпечення або будь-якого Продукт(и), що містить програмне забезпечення.

(d) Ця Угода, разом із будь-якими документами чи правилами, включеними сюди шляхом посилання, становить єдину та повну угоду між Ліцензіатом і Ліцензіаром щодо предмета, який міститься в ній, і замінює всі попередні та поточні домовленості, угоди, заяви та гарантії, як письмові, так і усні, щодо такого предмета.

(e) Ліцензіат не має права передавати або іншим чином передавати будь-які свої права, або делегувати чи іншим чином передавати будь-які свої зобов’язання чи виконання за цією Угодою, у кожному разі добровільно, мимовільно, згідно із законом чи іншим чином, без попереднього дозволу Ліцензіара письмова згода, яку Ліцензіар може надати або не надати на власний розсуд. Жодне делегування чи інша передача не звільняє Ліцензіата від будь-яких його зобов’язань або виконання за цією Угодою. Будь-яке передбачуване призначення, делегування або передача в порушення цього розділу 15(e) є недійсним. Ліцензіар може вільно передавати або іншим чином передавати всі або будь-які свої права, або делегувати або іншим чином передавати всі або будь-які свої зобов’язання чи виконання за цією Угодою без згоди Ліцензіата. Ця Угода є обов’язковою для сторін і діє на користь сторін, а також їхніх відповідних правонаступників і правонаступників.

(f) Ця Угода призначена виключно для користі сторін, а також їх відповідних правонаступників і дозволених правонаступників, і ніщо в ній, прямо або неявно, не призначене або не надає будь-якій іншій особі будь-які законні чи справедливі права, вигоди або засоби правового захисту щодо будь-якого характеру згідно з цією Угодою або внаслідок неї.

(g) Ця Угода може бути змінена, змінена або доповнена лише письмовою угодою, підписаною кожною стороною. Жодна відмова будь-якої сторони від будь-якого з положень цього документа не набуває чинності, якщо вона не викладена в письмовій формі та підписана стороною, яка відмовляється. За винятком випадків, викладених у цій Угоді, будь-яке невиконання або затримка у здійсненні будь-яких прав, засобів правового захисту, повноважень чи привілеїв, що випливають із цієї Угоди, не буде вважатися відмовою від них; також жодне окреме або часткове використання будь-якого права, засобу правового захисту, повноваження чи привілею за цим Договором не перешкоджає будь-якому іншому чи подальшому їх здійсненню чи здійсненню будь-якого іншого права, засобу правового захисту, повноваження чи привілею.

(h) Якщо будь-яке положення чи положення цієї Угоди є недійсним, незаконним або таким, що не має позовної сили в будь-якій юрисдикції, така недійсність, незаконність чи нездійсненність не впливає на будь-яке інше положення чи положення цієї Угоди, а також не скасовує чи робить недійсним таке положення чи положення в будь-яка інша юрисдикція. Після визначення того, що будь-яка умова чи інше положення є недійсним, незаконним або таким, що не має позовної сили, сторони повинні добросовісно вести переговори щодо внесення змін до цієї Угоди таким чином, щоб якомога точніше вплинути на початкові наміри Сторін у взаємоприйнятний спосіб, щоб щоб трансакції, передбачені цим, були здійснені в максимально можливому обсязі, як було заплановано спочатку.

 

Запитання або додаткова інформація. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї EULA, зв’яжіться з Ліцензіаром за адресою https://www.ipvideocorp.com/contact-us/.